Úvod » O nás » Naše projekty

Naše projekty

STOP  MNOŽITELŮM

V roce 2011 jsme rozběhli osvětový projekt Stop množitelům ve formě osvětového webu http://www.stop-mnozitelum.cz/, který se snaží veřejnost informovat o „chovech“ psů a koček bez průkazu původu pro peníze. Jde o problém, jež je umožněn dírou v odpovídající legislativě. Majitelé těchto psů používají svá zvířata většinou jen jako fabriky na mláďata, ze kterých mají profit. Proto prosíme, pokud chcete čistokrevné zvíře, kupujte vždy od prověřených chovatelů, jejich chov je registrovaný a zvířata mají průkaz původu. Není pravdou, že „papírový“ pes nebo kočka jsou jen na výstavy. I v případě, že chcete jen mazlíčka, dbejte na jeho původ. Pokud Vám nezáleží tolik na vzhledu psa nebo kočky, dejte šanci těm, kteří naopak domov hledají. Všude je plno koťat, štěňat a dospěláků, můžete najít toho svého mazla, stačí jen hledat… V současné době na webu spolupracujeme s občanským sdružením Beky.

 

V roce 2018 realizujeme tyto projekty:

 

V roce 2018 realizujeme 2 projekty podpořené Krajským úřadem Libereckého kraje:

                                                

1) Šance zvířatům – kastrační program

Správce oblasti podpory: Odbor životního prostředí a zemědělství

Oblast podpory: Životní prostředí a zemědělství

Program: 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Cílem projektu je řešení stále aktuálního problému tzv. kočičích kolonií. Tento problém se stále týká celého Liberecka. Stále častěji nám volají lidé s žádostí o kastrace volně žijících koček a řešení tohoto problému. Chceme tak pomoci zabránit šíření kočičích nemocí a pomoci zlepšení této problematiky. Cílem projektu je i pomoci lidem kteří vlastní kočky a nemají finanční prostředky na kastraci. Jedná se hlavně o lidi v hmotné nouzi nebo seniory, pro které je standardní cena kastrace vysoká. Navíc právě i u těchto lidí dochází k nekontrolovatelnému množení zvířat.

V rámci projektu proběhne kastrace 15 koček a 20 psů nalezených na území Libereckého kraje.

Výstupem projektu bude regulace kočičí populace v Liberci a jeho okolí, dále přímá pomoc sociálně slabším nebo vyloučeným obyvatelům Liberecka. Výstupem projektu bude také zkvalitnění života, jak lidí, tak i zvířat. Zajištěním základního ošetření a předcházení šíření kočičích nemocí v našem městě. Spolek zajišťuje evidenci vykastrovaných zvířat.

Plánovaný rozpočet projektu: 228.390,- Kč, získaná dotace: 149.810,- Kč (tj. 65,59 %).

 

2) Šance zvířatům – semináře pro ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji

Správce oblasti podpory: Odbor životního prostředí a zemědělství

Oblast podpory: Životní prostředí a zemědělství

Program: 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Projekt je zaměřen na semináře na základních, středních odborných a středních školách v Libereckém kraji, které mají zájem o naše přednášky. Jeden seminář trvá obvykle 45 min a na jedné škole se v průběhu jednoho dne opakuje pro různé třídy nebo ročníky. Jednotlivé semináře se tak mohou po domluvě s vyučujícími svou náplní přizpůsobit věku cílové skupiny. Žáci a studenti se seznámí nejen s činností spolku, ale dozví se, jak mohou sami pomoci - např. venčením nebo virtuální adopcí. Zjistí, jaký je rozdíl mezi množírnou a chovatelem, jaká jsou rizika při převzetí psa od množitele, co všechno obnáší péče o zvíře apod. Dozví se také o nemocech, které mohou přenášet opuštěná zvířata z ulice, a o možnostech prevence nekontrolovatelného rozmnožování zvířat. Jednotlivé semináře probíhají většinou během hodin občanské výchovy, základů společenských věd apod.

Výstupem projektu jsou semináře pro žáky ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji – celkem se zrealizuje 30 seminářů. Jednotlivé semináře budou probíhat dle domluvy s jednotlivými školami v období únor-červen a září 2018.

Plánovaný rozpočet projektu: 18.584,- Kč, získaná dotace: 12.404,- Kč (tj. 66,75 %).

 

V roce 2018 realizujeme 1 projekt podpořený městem Liberec:

Kastrační program Liberec a pomoc pro kočičí svěřence Šance zvířatům, z. s.

Cílem projektu je řešení stále aktuálního problému tzv. kočičích kolonií. Tento problém se stále týká celého Liberecka. Stále častěji nám volají lidé s žádostí o kastrace volně žijících koček a řešení tohoto problému. Chceme tak pomoci zabránit šíření kočičích nemocí a pomoci zlepšení této problematiky. V minulém roce jsme měli velmi mnoho příjmů koťat z těchto lokalit. Některá bohužel ani díky naší pomoci nepřežila. A právě tomuto problému chceme zabránit včasnou kastrací koček a kocourů v těchto lokalitách.

Cílem projektu je i pomoci lidem, kteří vlastní kočky a nemají finanční prostředky na kastraci. Jedná se hlavně o lidi v hmotné nouzi nebo seniory, pro které je standardní cena kastrace vysoká. Navíc právě i u těchto lidí dochází k nekontrolovatelnému množení zvířat. Tento program není však jen o kastraci koček, ale i o šíření informace tohoto problému a osvěta veřejnosti. Snažíme se tak lidi informovat o tom, že kastrace je humánní a hlavně vhodné řešení předcházející topení koťat či jiného nevhodného zacházení – pohození u popelnice aj. V rámci žádosti jsme získali příspěvek na 50 kastrací koček a 30 ošetření zvířat – toto ošetření zahrnuje podání antiparazitik a testy FIV a FeLV. Právě díky testování se snažíme o včasné podchycení kočičích nemocí a hlavně nenakažení zdravých koček v našem spolku. Jelikož některé odchytané kočky, které jsou ještě mladé a dají se socializovat, po léčbě a kastraci nabízíme k adopci (v případě koťat s podmínkou kastrace v dospělosti). Antiparazitika podáváme kvůli prevenci častého napadení vnitřních a vnějších parazitů, kteří jsou v těchto lokalitách velmi rozšířeni.

Kastrační program funguje celoročně dle aktuální situace.

Plánovaný rozpočet projektu: 104.900,- Kč, získaná dotace: 83.920,- Kč (tj. 80 %) z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu statutárního města Liberce.