Úvod » O nás » Kauzy a Aktuality » Návrh zákona o zavedení identifikace psů

Návrh zákona o zavedení identifikace psů

 

Více informací o konferenci 9.7. 2015 a návrhu zákona na registr psů si můžete přečíst pod tímto odstavcem. Věříme, že především v případě masových transportů českých množírenských psů na západ a jih, čipování velice pomůže vysledování množitelů a jejich potírání. Také v praxi bude snadnější monitoring počtu psů v množírnách, a případné sankcionování chybějících čipů bude další metlou na množitele. Bohužel chov psů/koček bez průkazu původu za účelem zisku – k tomu ještě povede dlouhá cesta, ze které však nesejdeme :)

„Včera jsme po několika měsících intenzivních legislativních prací představili v Poslanecké sněmovně návrh zákona o zavedení identifikace psů, centrální evidencea o změně některých zákonů. Tento návrh vychází z poznatků z praxe, ať již od kynologických a veterinárních organizací, státní správy a v neposlední řadě z našich zkušeností s jednotlivými soudními a správními řízeními při boji s množiteli a překupníky. Jsme přesvědčeni, že námi vypracovaný koncept je schopen z velké části řešit problémy existující dnes v zájmových chovech, především těch nelegálních, a přinést výrazné zlepšení pro psy a kočky, které dnes umírají v množírnách. Návrh zavádí dva klíčové instituty, a to zavedení plošného elektronického čipování psů a centrální registr psů. Při jeho tvorbě jsme čerpali zejména ze zkušeností z obcí, kde již uvedené instituty velmi dobře fungují, a také ze zkušeností se zájmovými chovy, evidovanými v rámci Českomoravské kynologické unie. Naším cílem je zavést pravidla, která dnes dodržují všichni slušní chovatelé, pro všechny. I „voříšci“ si zaslouží naši ochranu. V příštím týdnu bude návrh projednán na Ministerstvu zemědělství. Poté budou jednání pokračovat tak, aby do Poslanecké sněmovny odešel návrh, který vyjádří v každém slově všeobecnou shodu všech dotčených orgánů a institucí. Následně bude znění návrhu zákona veřejně představeno a vyvěšeno na webových stránkách konkrétních předkladatelů a samozřejmě také na našem webu www.animaleye.cz.

Zpět na výpis